x
x

VULCAN i GDAŃSK - razem dla lepszej oświaty

od klasy 7-ej do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej

Znajdują się Państwo na stronie informującej o działaniach firmy VULCAN w ramach projektu "Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość"


Projekt "Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość" to edukacyjne przedsięwzięcie Gminy Miasta Gdańska, które otrzymało dofinansowanie w ramach RPO 2014-2020 Województwa Pomorskiego.

O projekcie

Projekt trwa od 1.09.2016 r. do 31.10.2018 r.

W tym okresie VULCAN zaprasza nauczycieli Gdańskich Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych na szkolenia, a uczniów na zajęcia pozalekcyjne.

Ze względu na reformę oświaty - grupa docelowa zostanie dodefiniowana po otrzymaniu wskazówek z Urzędu Marszałkowskiego.

Szczegółowa oferta naszych działań jest dobierana indywidualnie dla każdej Szkoły.


Projekt współprowadzą Partnerzy:

Gmina Miasta Gdańska, Fundacja Edukacyjna ODiTK, DC Edukacja, VULCAN sp. z o.o.

goraprzewiń do góry